Engelska Förskolan

 

Welcome to Engelska Förskolan - a Swedish Preschool in English!

We are a Reggio Emilia inspired, bilingual and multicultural preschool where our children get a good start in the English language.

We have a maximum of 60 children at Döbelnsgatan 52 in Stockholm, Sweden, five blocks away from our main school, Engelska Skolan Norr.

At Engelska Förskolan (EF) we teach in English and Swedish and integrate cultural events in our daily activities.

Our Goal is to provide a high quality preschool program that introduces the children to English at an early age and that follows the goals of the Swedish National Curriculum for Preschools.


Välkommen till Engelska Förskolan - en svensk förskola på engelska!

Vi är en Reggio Emilia inspirerad, tvåspråkig och multikulturell förskola där våra barn får en god start i det engelska språket.

Vi har plats för 60 barn på Döbelnsgatan 52 i Stockholm nära vår grundskola, Engelska Skolan Norr.

På Engelska Förskolan (EF) så integrerar vi kulturella evenemang i våra dagliga aktiviteter.

Vårt mål är att förse våra barn med en förskola av hög kvalitet där det engelska språket introduceras vid tidig ålder. Vi följer den svenska läroplanen för förskolor.

 

 

 
Engelska Förskolan
(Engelska Skolan Norr)
Döbelnsgatan 52
113 52 Stockholm
forskolan@esn.se
08-684 38 115
Webmaster Matthias Greinke