Engelska  förskolan är en fristående förskola som startades 2011 som en del av Engelska Skolan Norr www.esn.se . Från och med november 2013  blev Engelska skolan och förskolan en del av Atvexa gruppen. Engelska förskolan är en tvåspråkig förskola som följer den svenska läroplanen. Vår förskola är belägen på Döbelnsgatan 52.   

Den bedrivs med stor entusiasm och vi är stolta över vår verksamhet. Vi har tre profilområden och det är språk, hälsa samt inspiration och inslag av Reggio Emilia och Montessori.