Klagomålsrutiner                                                                                             

Om ni har några klagomål på vår förskola så finns rutiner för detta. 

  1. Om det berör ditt barn direkt eller rutiner gällande den dagliga pedagogiska verksamheten, vänligen prata med avdelningsansvarig pedagog i första hand. Om du inte tycker att du får gehör där vänd dig till förskolechefen. 

  2. Om det berör förskolan som helhet eller säkerheten kontakta förskolechefen. 

Det är viktigt för oss att du som förälder känner dig delaktig och vi uppskattar en rak och bra kommunikation. Dina åsikter betyder mycket och du är alltid välkommen att dela dina åsikter eller funderingar med oss. 

 

How to make a complaint 

If you have any complaints concerning our Pre-school we have the following routines. 

  1. If it concerns your child directly or the daily pedagogical activities, please speak to the head of your department first. If you don’t think it can be solved there you can then speak to the head of Preschool. 

  2. If it concerns the whole Preschool or safety speak to the head of Preschool.  

It is important to us that you as a parent feel as part of our Preschool and we appreciate straight forward and good communication. Your opinions mean a lot to us and you are always welcome to share your point of view or queries with us.