Föräldrarsamverkan

På vår förskola tycker vi det är viktigt med föräldrasamverkan. 

Vi har ett PTA(parent teacher association/föräldraråd) där minst en förälder från varje grupp är med. Tillsammans fokuserar vi på hur vi kan förbättra förskolan. 

  

I samarbete har vi fyra olika intressegrupper på förskolan: 

 • Likabehandlingsgrupp 

 • IKT-grupp 

 

På vår förskola är det viktigt att samarbeta med föräldrarna och det är väldigt självklart för oss att de är en viktig del på förskolan. Redan från första mötet som ofta är ”Öppet Hus” informerar vi om hur mycket vi värdesätter kommunikation och att deras åsikter spelar stor roll för oss. Vi försöker involvera föräldrarna i allt.

Exempel på vår föräldrarsamverkan:

 • Öppet hus för intresserade familjer två gånger om året en gång i oktober och en gång i Mars.

 • E-mail, vi kommunicerar mycket genom e-mail.

 • SMS-de flesta föräldrar kommunicerar genom sms om barnen är sjuka eller om de blir lite sena till upphämtning.

 • Föräldrarna skriver in och ut sina barn på listor. Där skriver de också vem som hämtar om de inte gjort det eller meddelat oss ringer vi alltid och dubbelkollar.

 • Månadsbrev-Pedagogerna skriver månadsbrev varje månad. Här finns bilder från den pedagogiska verksamheten samt info om viktiga händelser.

 • Daglig kommunikation vid hämtning och lämning. Vi tycker att det är väldigt viktigt med daglig kommunikation. Det kan vara små detaljer som kan avgöra barnets dag eller kväll. Det är också viktigt att barnet ser att föräldrarna och pedagogerna har en bra relation.

 • Schema för gruppen så att föräldrarna vet vad barnen gör på förskolan. I början på terminen lämnar vi ut ett schema som beskriver hur dagen ser ut, men även vilka dagar det är ”skogen” eller ”dansskolan” osv.

 • Bildspel som berättar om verksamheten och de mål vi har för året. Vi brukar göra det vid Lucia och vid sommarfesten

 • Pedagogisk dokumentation

 • Föräldrasamtal/utvecklingssamtal i november och april/maj. Självklart har vi samtal vid behov både initierade av pedagoger och föräldrar. Det är viktigt att vi respekterar barnen och föräldrarna och inte står och pratar om känsliga saker i tamburen utan bjuder in till möte.

 • Informationsmöte i juni för nya föräldrar. Vi pratar om inskolning och informerar om oss och delar ut en informationsmapp

 • Välkomstbrev på sommaren till nya familjer.

 • Uppföljningssamtal efter inskolningen där vi berättar om hur det fungerat och där föräldern ger oss feedback hur de tycker att det fungerat.

 • Föräldramöte i september

 
IMG_3043.JPG
troll.jpg
 • Traditioner: Lucia, Halloween, kinesiskt nyår, Persiskt nyår och 17 maj mm. Här bjuder vi in föräldrar att delta och hjälpa till.

 • Fixardag i samarbete med föräldrarådet. De som kan föräldrar och pedagoger samlas en lördag på vårterminen för att bygga något till barnen som vi inte skulle haft möjlighet till annars.

 • Föräldrakväll med diskussionsgrupp eller föreläsning.

 • Föräldraråd

 • Olika intressegrupper ex: Likabehandlingsgrupp, IKT-grupp, Grön Flagg råd. Vi bjuder in föräldrar att delta tillsammans med pedagoger och förskolechef.

 • Föräldrabrev från förskolechef minst en gång per termin.

 • Brukarundersökning. Vi informerar våra föräldrar redan på föräldramötet i september om hur viktigt det är att de hjälper oss att bli bättre genom att svara på brukarundersökningen. Detta gör vi i samband med att vi tillsammans går igenom våra mål och årets brukarresultat.

 • Arbetsplan.

 • Drop-in fika

 • Idrottsdag med Vårrus. Vi bjuder in föräldrar att delta.

 • Skogsdag vi bjuder in föräldrar att delta.

 • Avslutningsfest med uppträdande, ”graduation” (diplom och hattar) och Picknick.