Våra Profiler

 
Måla med vatten.jpg

Språkprofil  

Vi tror att barn lär sig språk lättast genom ”en pedagog-ett språk”. Därför finns det alltid en engelsktalande och en svensktalande pedagog i varje grupp. Den tredje pedagogen kan tala antingen eller, men är konsekvent i sitt språk. Språket är som en röd tråd genom alla våra aktiviteter. Vi har erfarenhet och vet hur man jobbar med barns språkutveckling och vi strävar alltid efter att bli bättre och utvecklas. Vi håller oss uppdaterade vad gäller forskning och råd.Vi jobbar medvetet med barnens språkuppbyggnad och pedagogerna vet hur barn bygger språk. 

 

 
Frukttårta2.JPG

Hälsoprofil 

Vi erbjuder så långt som det är möjligt ekologisk och kravmärkt mat. All frukt och alla mejerivaror är ekologiska. Vi vill att vår förskola ska vara sockerfri så långt det är möjligt. Vi har som mål att erbjuda yoga en gång i veckan. Vi hyr in oss i en dansstudio en gång i veckan. Där gör vi yoga , hinderbanor eller dans. Utevistelse varje dag är för oss en självklarhet. Vi åker till skogen minst en gång i veckan. Barnen får lära sig hur de tar hand om ”moder jord” och sin hälsa. Vår förskola är Grön Flagg” certifierad. Självklart har vi en kemikaliefri förskola i enlighet med Stockholm Stads mål. 

Vi har idrottsdag och skogsdag varje vår. 

 

 
IMG_4045.jpg

Reggio Emilia 

Vi hittar mycket som inspirerar oss både i Reggio Emilia filosofin och i Montessoris sätt att se på saker. Vi har låtit oss inspireras av dem. Vi pratar och reflekterar mycket på vår barnsyn. Genom  att tro att barnen är kompetenta och att de kan själva. Vi låter barnen pröva sina teorier och finns där för att stötta och guida dem att själva hitta svaren. ”Hjälp mig hjälpa mig själv”. Vi tror att barnen lär från varandra och ser miljön som den tredje pedagogen. Därför försöker vi göra miljön så tillgänglig och inbjudande som möjligt. Vi försöker också organisera ”små rum” i rummen. Vi tror också att barn har hundra språk och ska ha möjlighet att testa så många som möjligt. De ska få möjlighet att skapa, pröva och experimentera med många olika material. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation. Det är viktigt att vi reflekterar hela tiden: Vad ska vi dokumentera? När ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera?